Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ sáu, 26/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 707

Thông báo ủng hộ cuộc vận động hỗ trợ giáo dục Miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2015 - 2016 và ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm "Nghĩa sỹ Hoàng Sa"

Căn cứ công văn số 78/CVLT-SGD-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2015 – 2016

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

 

THÔNG BÁO

ỦNG HỘ CUỘC VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2015 – 2016 VÀ ỦNG HỘ XÂY DỰNG KHU TƯỞNG NIỆM “NGHĨA SỸ HOÀNG SA”

 

 

Căn cứ công văn số 78/CVLT-SGD-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2015 – 2016;

Căn cứ công văn số 08/CĐGD ngày 21 tháng 1 năm 2016 về việc vận động CBGV, NV ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng Sa”;

Công đoàn trường THPT Sơn Tây phát động tới toàn thể các đồng chí là CBGV, NV  và học sinh trong toàn trường hưởng ứng và chung tay ủng hộ hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng Sa” với mức ủng hộ tối thiểu như sau:

  1. Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn:

    + CBGV,NV: 50.000đ (Các đồng chí TTCĐ nhận danh sách thu tại phòng đ/c Yến – y tế)

    + Học sinh: Một phần quà sáng tương đương: 10.000đ (Các đồng chí GVCN lập danh sách thu và nộp lại cho đồng chí Yến – Y tế)

  2. Xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sỹ Hoàng Sa”: Mỗi CBGV,NV ít nhất 20.000đ/người – Mục này không thu của học sinh (Các đồng chí TTCĐ nhận danh sách thu tại phòng đ/c Yến – y tế)

Hạn cuối: Ngày 30/2/2016.

Nhận được thông báo trên đây, BCH Công đoàn trường THPT Sơn Tây kính đề nghị các đồng chí chung tay ủng hộ vì tinh thần tương thân tương ái và thể hiện tình cảm của các CĐV trường THPT Sơn Tây với giáo dục Miền Núi và chiến sỹ đảo xa.

                                                                                    Chủ tịch Công đoàn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh HoaTin cùng chuyên mục

98