Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ tư, 9/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 797

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG” LẦN THỨ V - NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ công văn số 9757/HDLT-SGD&ĐT-CDDGD ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Công đoàn ngành Giáo dục và Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm học 2015 – 2016

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG ĐOÀN CỤM SƠN TÂY – BA VÌ

 


Số: 06 /KHCĐ&NT-CSTBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Sơn Tây, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG”

LẦN THỨ V - NĂM HỌC 2015 - 2016

 

         - Căn cứ công văn số 9757/HDLT-SGD&ĐT-CDDGD ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Công đoàn ngành Giáo dục và Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm học 2015 – 2016;

         - Căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị thuộc cụm trường THPT Sơn Tây – Ba Vì;

Công đoàn cụm trường THPT Sơn Tây – Ba Vì xây dựng kế hoạch hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm Sơn Tây – Ba Vì như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, duyên dáng, sự hiểu biết của các nữ nhà giáo Thủ đô.

- Tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội.

- Khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi nhà giáo trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội góp phần thực hiện đổi mới căn bản GD&ĐT Thủ đô.

- Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi nghiêm túc đạt kết quả cao nhất.

            II. NỘI DUNG

 1. Đối tượng dự thi

                    Mỗi trường cử 01 nữ giáo viên đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi từ cấp trường trở lên được Ban tổ chức cuộc thi cấp trường chọn và giới thiệu tham gia dự thi cấp cụm.

 2. Thời gian, địa điểm

  a. Thời gian: Chủ nhật, ngày 13/12/2015

                    b. Địa điểm : Hội trường Tây Đô, Thị xã Sơn Tây

 3. Nội dung, hình thức, thang điểm chấm

  a. Phần thi tài năng: (60 điểm)

  * Phần thi hiểu biết và ứng xử: (30 điểm)

  - Thí sinh bốc thăm trả lời câu hỏi xung quanh các lĩnh vực: Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và của xã hội. Xử lý tình huống ứng xử sư phạm như  Giáo dục đạo đức nhân cách, lối sống cho học sinh; quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh…

  - Ban giám khảo chấm trang phục tự chọn trong khi thí sinh thực hiện phần thi hiểu biết và ứng xử.

  - Thời gian cho phần thi trình diễn trang phục tự chọn và trả lời thi hiểu biết và ứng xử tối đa là 10 phút. (Trình diễn trang phục tự chọn không quá 3 phút, trả lời hiểu biết và ứng xử không quá 7 phút)

  * Phần thi năng khiếu: (30 điểm)

  - Thí sinh có thể lựa chọn các nội dung: Ngâm thơ, tấu hát, múa, sử dụng nhạc cụ, kể chuyện, thể dục dụng cụ, dance sport…..

  - Thời gian tối đa cho mỗi phần thi không quá 5 phút.

 1. Phần thi duyên dáng: (40 điểm)

  - Trình diễn áo dài truyền thống: 20 điểm

  - Trình diễn trang phục tự chọn: 20 điểm (Yêu cầu trang phục phù hợp với môi trường sư phạm)

 1. Trình tự trong buổi dự thi.

a. Thi trình diễn áo dài (ban tổ chức chuẩn bị sẵn nhạc nền)

b. Thi năng khiếu (các đơn vị tự chủ động về nhạc)

c. Thi trình diễn trang phục tự chọn (các đơn vị tự chuẩn bị nhạc nền) và Thi hiểu biết và ứng xử.

III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

01 Giải Nhất

03 Giải Nhì

Còn lại Giải Ba

*. Thí sinh đạt giải Nhất sẽ đại diện cụm tham gia Hội thi cấp Thành phố vào tháng 02 năm 2016

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

                                         1. Ban chỉ đạo:

         a. Thành phần

         -  Trường Cụm trưởng: Hiệu trưởng, 01 phó Hiệu trưởng và 01 chủ tịch công đoàn.

         -  Mỗi trường có giáo viên tham gia Hội thi cử 01 đại diện Ban giám hiệu, 01 Chủ                                    tịch công đoàn tham gia Ban chỉ đạo.

         b. Nhiệm vụ

         - Chỉ đạo, tổ chức, điều hành và giám sát Hội thi.

         - Thực hiện nhiệm vụ theo đúng lịch làm việc của Hội thi.

         - Xây dựng hệ thống câu hỏi của phần thi hiểu biết và ứng xử.

         2. Ban giám khảo

- Cụm trưởng chịu trách nhiệm mời Ban giám khảo (không lập danh sách Ban giám khảo từ các trường)

- Ban giám khảo được mời là những người có chuyên môn về các lĩnh vực trên.

3. Dẫn chương trình: 02 giáo viên thuộc các trường trong Cụm.

         4. Ban phục vụ, giúp việc

- Thư ký: 02 người thuộc trường cụm trưởng.

- Phục vụ : 07 nhân viên thuộc trường cụm trưởng.

5. Trường cụm trưởng

         - Xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.

         - Đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ Hội thi.

         - Lập và nộp Danh sách giáo viên dự thi cấp Thành phố về Sở GD&ĐT.

         6. Các trường có giáo viên dự thi

         - Tạo điều kiện cho giáo viên của đơn vị mình tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất.

         - Đề xuất các câu hỏi để xây dựng ngân hàng câu hỏi của hội thi cấp Cụm (3 câu/đơn vị) và nộp về Công đoàn ngành đúng lịch.

         - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, lịch làm việc đã được thống nhất trong kế hoạch.

         - Nộp kinh phí về trường Cụm trưởng đúng lịch.

  V. LỊCH LÀM VIỆC

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần thực hiện

Ghi chú

(10h00)

11/11/2015

(thứ 4)

Hội nghị thống nhất Kế hoạch,

Các đơn vị đăng kí dự thi

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch công đoàn của các trường trong Cụm.

 

 

 

 

Trước 17h00

13/11/2015

(thứ 6)

Cụm trưởng gửi Kế hoạch chính thức của Hội thi tới các đơn vị trong cụm

 

Cụm trưởng

Qua đường email

Trước 17h00

17/11/2015

(thứ 3)

Các đơn vị nộp về trường cụm trưởng:

- Đề xuất câu hỏi để xây dựng ngân hàng câu ( Theo mẫu)

- Danh sách Lãnh đạo, CTCĐ tham gia BCĐ cấp cụm ( Nếu chưa gửi trong ngày 11/11/2015)

- Giới thiệu GV làm MC của chương trình Hội thi ( Nếu có)

 

Các trường trong cụm

Qua đường email

Trước 17h00

25/11/2015

(thứ 4)

Cụm trưởng gửi khung câu hỏi của phần thi hiểu biết và ứng xử tới các trường trong cụm

Cụm trưởng

Qua đường email

Các trường gửi danh sách GV dự thi về trường cụm trưởng

 

Các trường trong cụm

Qua đường email

Trước 17h00

28/11/2015

(thứ 7)

Cụm trưởng gửi QĐ thành lập BCĐ, tổng hợp danh sách GV dự thi tới các đơn vị trong cụm

Cụm trưởng

Qua đường email

Trước 17h00

04/12/2015

(thứ 6)

Các đơn vị nộp về trường cụm trưởng:

- Thông tin trích ngang về giáo viên dự thi, các nội dung tham gia trong hội thi (Theo mẫu)

 

Các trường trong cụm

Qua đường email

Trước 17h00

08/12/2015

(thứ 3)

Cụm trưởng gửi dự trù kinh phí tới các trường trong cụm

Cụm trưởng

Qua đường email

14h00

12/12/2015

(Thứ 7)

- GV dự thi chạy thử sân khấu.

- Các đơn vị nộp kinh phí cho trường Cụm trưởng.

Ban chỉ đạo Hội thi, GV dự thi, bộ phận phục vụ, MC

Tại Hội trường Tây Đô

7h30 sáng

13/12/2015

(Chủ nhật)

Tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” năm học 2015–2016”

BCĐ, BGK, MC, Thư ký, GV dự thi, bộ phận phục vụ…

( Nếu các trường có HS tham gia cổ vũ thì số lượng không quá 15 học sinh/ trường)

Tại Hội trường Tây Đô

Trước 30/12/2015

Nộp Danh sách giáo viên dự Hội thi cấp Thành phố

Cụm trưởng

 

 

         Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng cấp cụm trường THPT Sơn Tây - Ba Vì. Đề nghị các trường trong Cụm nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn, vướng mắc lãnh đạo các trường sẽ thảo luận và thống nhất cách giải quyết để Hội thi được tổ chức thành công.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CỤM TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CỤM TRƯỞNG

 

 

 

 

Lương Quỳnh Lan

Nơi nhận:

- Công đoàn ngành GD (Để báo cáo)

- Các trường THPT cụm Sơn Tây – Ba Vì (Để thực hiện)

- Kế toán trường cụm trưởng;

- Lưu: VT, CĐ cụm trưởng

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CỤM SƠN TÂY – BA VÌ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG……………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


……….., ngày …….. tháng ……. năm 2015

 

ĐỀ XUẤT CÂU HỎI HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG”

 

Phần

Câu thứ

Nội dung câu hỏi

Ghi chú

Câu hỏi hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, của tổ chức Công Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi ứng xử, giải quyết tình huống, nghiệp vụ sư phạm bậc THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            ( Kí, họ tên)

Ghi chú: Các đơn vị gửi về trường Cụm trưởng

Qua đường Email trước 17h00 ngày 17/11/2015

 

 

CÔNG ĐOÀN CỤM SƠN TÂY – BA VÌ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG……………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


……….., ngày …….. tháng ……. năm 2015

 

GIỚI THIỆU GIÁO VIÊN LÀM MC

HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG”

 

STT

Họ tên GV

Năm sinh

Giới tính

Môn

Giới thiệu một số ưu điểm nổi bật, năng khiếu MC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            ( Kí, họ tên)

Ghi chú: Các đơn vị gửi về trường Cụm trưởng

Qua đường Email trước 17h00 ngày 17/11/2015

 

 

CÔNG ĐOÀN CỤM SƠN TÂY – BA VÌ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG……………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


……….., ngày …….. tháng ……. năm 2015

 

ĐĂNG KÍ DANH SACH GIÁO VIÊN DỰ THI

HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG”

 

STT

Họ tên GV

Năm sinh

Đạt GVG cấp (trường/ TP), năm

Môn

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            ( Kí, họ tên)

Ghi chú: Các đơn vị gửi về trường Cụm trưởng

Qua đường Email trước 17h00 ngày 25/11/2015

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CỤM SƠN TÂY – BA VÌ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG……………….

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


……….., ngày …….. tháng ……. năm 2015

THÔNG TIN GIÁO VIÊN DỰ THI

HỘI THI “CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG”

 

STT

Họ tên GV

Năm sinh

Đạt GVG cấp (trường/ TP), năm

Môn dạy

Nội dung thi Năng khiếu, chủ đề

Trang phục tự chọn, chủ đề

Chỉ số chiều cao, cân nặng, một số ưu điểm nổi bật về năng khiếu, sở thích, nghiệp vụ sư phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            ( Kí, họ tên)

Ghi chú: Các đơn vị gửi về trường Cụm trưởng

Qua đường Email trước 17h00 ngày 04/12/2015

 

 7-1 Ke hoach thi co giao tai nang duyen dang.doc

 Tin cùng chuyên mục

152